Graptoliti (lat. Graptolithina: název odvozen z řeckého graphos = psát, lithos = kámen) jsou vyhynulou skupinou výlučně mořských koloniálních živočichů, mající vzhled prutů nebo keříků.

  • graptolit

    graptolit

    Kolonie dendroidních graptolitů, složená z mnoha drobných jedinců. Graptoliti vytvářející typickou keříkovou strukturu.

    Stojím 5200 Kč. Chcete mě?

www.zkameneliny.info