V širším slova smyslu jsou slovem fosílie (české synonymum je "zkameněliny") označovány zkamenělé i nezkamenělé zbytky a otisky jiných než recentních organismů.

www.zkameneliny.info